ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
  คณะที่เปิดสอน
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  บริการสำหรับนักศึกษา
  บริการสำหรับบุคลากร
  การบริหาร
  หน่วยงานภายใน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  9
 เยี่ยมชมวันนี้ :  108
 เยี่ยมชมเมื่อวาน :  1,986
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  33,532
 เยี่ยมชมปีนี้ :  190,840
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,269,727
 IP :  54.205.205.47
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2554
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ขอเรียนเชิญและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1      เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)      ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558      ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่อสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต : การศึกษาภาคส่วนทรัพยากรน้ำ ภาคการเกษตร และชุมชนเมือง ชุมชนชนบท”      ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4”       บุคลากร ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง (โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา) คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์      นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมค่ายอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกยรติระดับอุดมศึกษา     
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง (โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา) คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (อ่าน 104)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,099)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำบุญตักบาตรและตั้งโรงทาน งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 254)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 266)
ประกาศ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (อ่าน 123)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 722)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการบริการวิชาการแก้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาด้วย HTML 5 เบื้องต้น (อ่าน 176)
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
สาขานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการโทรทัศน์หัดทำ (อ่าน 250) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้านำเสนอผลงานรอบที่ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) (อ่าน 169)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 14 (อ่าน 577) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดำเนินงานโครงการ นิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจ (KBS Festival 2014) (อ่าน 490)
สาขานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมงาน นิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2556 (อ่าน 391) นศ.นิเทศศาสตร์ สุดเจ๋ง คว้า 2 รางวัลการประกวด หนังสั้น เวทีระดับชาติ (อ่าน 511)
คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าช่วยเหลือคนพิการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 (อ่าน 254) บรรยากาศการแข่งขันกีฬาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 1,441)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 52)
ขอเรียนเชิญและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 24)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 33)
เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) (อ่าน 42)
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 35)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 618)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน 1,097)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (อ่าน 264)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 3,184)
ใบสมัครงาน สำหรับพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 2,284)
ใบสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,723)
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกาศ เรื่อง สอบาคาจ้างเหมา ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า รายปี สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 101)
ประกาศ เรื่อง การเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) (อ่าน 160)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (อ่าน 231)
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี (อ่าน 332)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงอาคาร (อ่าน 283)
  KSU TV     
การประกวดบ่าวโปงลาง สาวแพรวา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 2556 (อ่าน 1,912) เทปบันทึกการแข่งขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 ระหว่างทีมขนมหวาน VS สุวรรณการประปา (อ่าน 1,307)
เทปบันทึกการแข่งขันฟุตซอลรอบรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระหว่างทีมป๋าต่อ VS ศูนย์บำรุงทางหนองกุงศรี (อ่าน 1,206) เทปบันทึกบุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 2555 วง KSU BAND (อ่าน 1,510)
งานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 1,328) เทปบันทึกภาพ งานประกวดเฟรชชี่ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,432)

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
บุคลากร ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมค่ายอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกยรติระดับอุดมศึกษา
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th