ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
  คณะที่เปิดสอน
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  บริการสำหรับนักศึกษา
  บริการสำหรับบุคลากร
  การบริหาร
  หน่วยงานภายใน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  16
 เยี่ยมชมวันนี้ :  446
 เยี่ยมชมเมื่อวาน :  3,267
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  48,560
 เยี่ยมชมปีนี้ :  378,106
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,456,992
 IP :  54.90.231.18
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2554
 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ทุกท่าน กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสร้าง Username และ Password เข้าใช้งานระบบ      ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อระบบปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.2557(รอบ 2)      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสั่งซื้อหนังสือชุดเปิดขุมทอง “วรรณกรรมท้องถิ่นใต้“      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “The 6th International Science,Social Science,Engineering and Energy Conference : I-SEEC 2014“      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและศึกษาต่อรอบทั่วไป(เพิ่มเติม) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557      ขอแสดงความยินดีกับสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา       ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล “ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า”      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 12 ปี TO BEE NUMBER ONE    
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ภาพกิจกรรม การรตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2256 (อ่าน 165)
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปรการศึกษา 2556 (อ่าน 294)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ่าน 202)
รายการของดีเมืองไทย รายการโทรทัศน์ ช่อง ททบ.5 เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 412)
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อำเภอนามน จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวอำเภอนามน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 238)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (อ่าน 540)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557 (อ่าน 151)
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร 2555-2256 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 162) สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาของผู้นำสโมสรนักศึกษา (อ่าน 296)
ปฏิทินกิจกรรมน้องใหม่ (รับน้องเฟรชชี่) ปีการศึกษา 2557 องค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) (อ่าน 1,663) ประกาศรับสมัครเรียน นักศึกษาปริญาโท (ขยายเวลารับสมัคร) ปีการศึกษา 2557 ภาคพิเศษ (อ่าน 597)
คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการ Knowledge-Based OTOP: KBO (อ่าน 490) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 551)
นักศึกษา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดโครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (อ่าน 430) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมค่ายอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกยรติระดับอุดมศึกษา (อ่าน 560)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสั่งซื้อหนังสือชุดเปิดขุมทอง “วรรณกรรมท้องถิ่นใต้“ (อ่าน 8)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “The 6th International Science,Social Science,Engineering and Energy Conference : I-SEEC 2014“ (อ่าน 24)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (อ่าน 43)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล “ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า” (อ่าน 27)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (อ่าน 42)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อระบบปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.2557(รอบ 2) (อ่าน 34)
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 198)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 125)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ (อ่าน 119)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 74)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะอุสาหกรรมสร้างสรรค์ (อ่าน 43)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 405)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 1,696)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 416)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ (อ่าน 880)
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 43)
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว จำนวน 4 รายการ (อ่าน 315)
ประกาศ เรื่อง สอบาคาจ้างเหมา ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า รายปี สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 252)
ประกาศ เรื่อง การเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) (อ่าน 327)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (อ่าน 377)
  KSU TV     
การประกวดบ่าวโปงลาง สาวแพรวา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 2556 (อ่าน 2,386) เทปบันทึกการแข่งขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 ระหว่างทีมขนมหวาน VS สุวรรณการประปา (อ่าน 1,547)
เทปบันทึกการแข่งขันฟุตซอลรอบรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระหว่างทีมป๋าต่อ VS ศูนย์บำรุงทางหนองกุงศรี (อ่าน 1,415) เทปบันทึกบุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 2555 วง KSU BAND (อ่าน 1,816)
งานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 1,666) เทปบันทึกภาพ งานประกวดเฟรชชี่ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,826)

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 12 ปี TO BEE NUMBER ONE
ภาพกิจกรรม การรตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2256
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th