ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
  คณะที่เปิดสอน
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  บริการสำหรับนักศึกษา
  บริการสำหรับบุคลากร
  การบริหาร
  หน่วยงานภายใน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  10
 เยี่ยมชมวันนี้ :  1,581
 เยี่ยมชมเมื่อวาน :  1,674
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  44,040
 เยี่ยมชมปีนี้ :  598,349
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,677,219
 IP :  54.87.138.122
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2554
 การรับเอกสารเชิงหลักการ Concept Paper      ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รับสมัครเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ      ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบเพิ่มเติม      ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์เครื่องเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)      ประกาศมณฑลทหารบกที่ 23 หมดเขตผ่อนผันทหาร!! ในวันที่ 31 มกราคม 2558      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย“ (Training for the trainers)(แม่ไก่) รุ่นที่ 7       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม      ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่“ ประจำปี 2558      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Services ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย    
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รับสมัครเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (อ่าน 25)
ประกาศคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบผลงานของคณบดีคณบดีคณะคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 (อ่าน 38)
รายงานการประเมินตนเอง ดร.โสภี อุ่นทะเยา คณบดีคณะคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 69)
ประกาศคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบผลงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 (อ่าน 52)
รายงานการประเมินตนเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 (อ่าน 77)
โครงการตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวจีน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 193)
รานงานการประเมินตนเอง การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ของ คณบดี โดย นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง (อ่าน 91)
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
กรมธรรม์ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2557 คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก (อ่าน 399) กลองกิ่งกาฬสินธุ์ กระหึ่มทั่วแดนล้านนา (อ่าน 300)
ถ่ายทอดสด พิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (อ่าน 503) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 “เมืองนางฟ้าเทวดาเกมส์“ (อ่าน 385)
สอบวิชาวิถีไทย อาจารย์.ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง วันอังคาร ที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 -11.00 น. (อ่าน 244) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คว้ารางวัลจิตอาสาด้าน เรียนรู้คู่บริการ (อ่าน 774)
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาย้ายเข้าบ้านเลขที่กลางของมหาวิทยาลัย (อ่าน 434) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ล้านกล้า รากแก้ว) (อ่าน 797)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
การรับเอกสารเชิงหลักการ Concept Paper (อ่าน 16)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบเพิ่มเติม (อ่าน 30)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย“ (Training for the trainers)(แม่ไก่) รุ่นที่ 7 (อ่าน 16)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 22)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม (อ่าน 12)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 754)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (อ่าน 705)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำเเหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (อ่าน 825)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2557 (อ่าน 980)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำเเหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน 1,073)
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ ตำเเหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่๑/๒๕๕๗ (อ่าน 420)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 268)
ใบสมัครงาน สำหรับพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 2,867)
ใบสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 2,228)
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์เครื่องเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (อ่าน 17)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี (ครั้งที่ 2) (อ่าน 25)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสาตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 25)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 (อ่าน 57)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวน 1 ชุด (อ่าน 98)
  KSU TV     
การประกวดบ่าวโปงลาง สาวแพรวา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 2556 (อ่าน 3,012) เทปบันทึกการแข่งขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 ระหว่างทีมขนมหวาน VS สุวรรณการประปา (อ่าน 1,937)
เทปบันทึกการแข่งขันฟุตซอลรอบรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระหว่างทีมป๋าต่อ VS ศูนย์บำรุงทางหนองกุงศรี (อ่าน 1,751) เทปบันทึกบุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 2555 วง KSU BAND (อ่าน 2,254)
งานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 2,110) เทปบันทึกภาพ งานประกวดเฟรชชี่ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 2,410)

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ภาพบรรยากาศ งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนามน
ภาพบบรรยากาศ บุญกฐินสามัคคีราชภัฏกาฬสินธุ์ 2557
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th