ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ,ราชบัณฑิต คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์พบปะบุคลากร มอบแนวนโยบายในการทำงาน... (อ่าน 220)
ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558... (อ่าน 572)
“นักเรียน นักศึกษาคึกคัก “แห่สอบเข้าศึกษาต่อยัง ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะครุศาสตร์ล้น ... (อ่าน 410)
มรภ.กส.จัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ( KSU Academic Expo 2015: Wisdom of Ethnic Groups on Mekong River Basin—Thailand, Laos, Vietnam and China )... (อ่าน 285)
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มรภ.กาฬสินธุ์ นำแจกันดอกไม้ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภัคดี ... (อ่าน 162)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มรภ.กส. เสริมทักษะความเป็นครู : ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ... (อ่าน 205)
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส. พัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาด้านทักษะการเขียนโครงการตามกระบวนการ(PDCA) หวังพัฒนาศักยภาพแก่ผู้นำนักศึกษา... (อ่าน 162)
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมชมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ... (อ่าน 121)
ตารางการตรวจประเมินและติดตามบริบาลสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 นักศึกษารหัส 56 และ 57 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 ณ ลานหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์... (อ่าน 100)
คณะครุศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2558 ... (อ่าน 226)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 572)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2558… (อ่าน 532)
 • ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 2,251)
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 2,796)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558… (อ่าน 803)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 61)
 • (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 85)
 • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์… (อ่าน 57)
 • เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์… (อ่าน 77)
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปซ ๐๒๒/๒๕๕๘… (อ่าน 92)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด