ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : คุณธรรมนำการศึกษา คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน    วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    คำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ : ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหล่งวิชาการชุมชน สร้างคนดีมีคุณธรรม    คำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ : เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมภูไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
  คณะที่เปิดสอน
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
  บริการสำหรับนักศึกษา
  บริการสำหรับบุคลากร
  การบริหาร
  หน่วยงานภายใน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  บริการงานวิจัยและค้นคว้า
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  หน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  16
 เยี่ยมชมวันนี้ :  170
 เยี่ยมชมเมื่อวาน :  1,322
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  41,858
 เยี่ยมชมปีนี้ :  199,166
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,278,053
 IP :  54.243.12.156
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2554
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ประกาศ เรื่อง ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือโครงการจัดตั้งอุทยานสร้างสรรค์กาฬสินธุ์      ประกาศ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนแบบสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา“ ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2557      นักศึกษา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดโครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ       ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ขอเรียนเชิญและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1      เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)      ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558      ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีต่อสภาพอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต : การศึกษาภาคส่วนทรัพยากรน้ำ ภาคการเกษตร และชุมชนเมือง ชุมชนชนบท”    
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง (โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา) คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (อ่าน 156)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (อ่าน 183)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,179)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำบุญตักบาตรและตั้งโรงทาน งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 276)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 283)
ประกาศ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (อ่าน 130)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 753)
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
บุคลากร ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 298)
นายพงษ์ศักดิ์ ทิสานนท์ นำบุคลากร รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ...
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมค่ายอบรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกยรติระดับอุดมศึกษา (อ่าน 234)
สาขานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการโทรทัศน์หัดทำ (อ่าน 266) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้านำเสนอผลงานรอบที่ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014) (อ่าน 183)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 14 (อ่าน 597) คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดำเนินงานโครงการ นิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจ (KBS Festival 2014) (อ่าน 502)
สาขานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมงาน นิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2556 (อ่าน 411) นศ.นิเทศศาสตร์ สุดเจ๋ง คว้า 2 รางวัลการประกวด หนังสั้น เวทีระดับชาติ (อ่าน 535)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 80)
ขอเรียนเชิญและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 33)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 54)
เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) (อ่าน 52)
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 56)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 707)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน 1,265)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (อ่าน 278)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 3,386)
ใบสมัครงาน สำหรับพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 2,308)
ใบสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,737)
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกาศ เรื่อง สอบาคาจ้างเหมา ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า รายปี สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 109)
ประกาศ เรื่อง การเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) (อ่าน 168)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (อ่าน 237)
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี (อ่าน 340)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงอาคาร (อ่าน 291)
  KSU TV     
การประกวดบ่าวโปงลาง สาวแพรวา ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 2556 (อ่าน 1,935) เทปบันทึกการแข่งขันฟุตซอลรอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 ระหว่างทีมขนมหวาน VS สุวรรณการประปา (อ่าน 1,320)
เทปบันทึกการแข่งขันฟุตซอลรอบรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระหว่างทีมป๋าต่อ VS ศูนย์บำรุงทางหนองกุงศรี (อ่าน 1,216) เทปบันทึกบุญกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี 2555 วง KSU BAND (อ่าน 1,522)
งานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 1,338) เทปบันทึกภาพ งานประกวดเฟรชชี่ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,447)

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศ เรื่อง ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือโครงการจัดตั้งอุทยานสร้างสรรค์กาฬสินธุ์
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
Previous
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011  จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 043-602-038, 043-602-042, 043-602-055 โทรสาร 043-602-044 เว็บมาสเตอร์ : ict at ksu.ac.th